Garantie si service

Garanția este oferită de societatatea noastră în calitate de vânzător în concordanță cu prevederile OUG 140/2021 și OG 21/1992, (r2) acte normative destinate cliențlior persoane fizice și pe teritoriul României. Constatarea neconformităților și asigurarea garanției sunt în responsabilitatea vânzătorului. Garanția de conformitate pentru bunuri noi se acordă pe o perioadă de 2 ani de la momentul livrării (respectiv de 1 an pentru un bun de ocazie). In cazul persoanelor juridice, garanția oferită este de 6 luni și se acordă conform prevederilor art 1707-1718 din Codul Civil. Pentru acordarea garanției este necesară prezentarea dovezii faptului că ați achiziționat bunul de la societatea noastră.  Informatii detaliate asupra acestor drepturi sunt mentionate in certificatul de garantie care insoteste produsul/produsele.